הפשטות שבאלוהות

שיטת טיפול אנרגטי המהווה חלק מתקשורים רבי עוצמה המגיעים אל נילי בכר מזה מספר שנים.

"…כאשר מתבוננים אתם בדפיו של אותו ספר עב-כרס אשר הוענק לכם, הרי, שאותם דפים מכילים הם מידע לא יסולא בפז.

אך עליכם להבין, שאנו מכווינים אתכם לכך שאותו מידע, אל לכם להירתע ממנו. אותן מילים, אל לכם להירתע מהן.
אותו מצב של רוחב יריעה, אל לכם לצמצם עצמכם מפניו.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותו מידע, שאנו מביעים במרחב של ארץ כליבה מרכזית, הינו מידע מקדים את זמנו. וכאשר הוגים אתם באותו מידע וכאשר חוקרים אתם את אותו מידע וכאשר קוראים אתם את אותו מידע, יוצרים אתם עירור מערכים פנימי, פתיחת קודים והסרת חותמים ברצפים מתקדמים עד מאוד, אשר נועדו ליצור בכם האצה התפתחותית ויכולת של חשיבה אנושית מגובה בתבוניות עילאית, ברמה אשר אינה מוכרת במרחב של ארץ…"

הליבה המרכזית

אל האתר של הפשטות שבאלוהות

Facebook Comments

סגירת תפריט